BLOG

Jak obniżyć koszty ogrzewania i ciepłej wody w domu?

29 wrz 2014, Opublikowane przez Bartek w kategorii Ciekawoski, Nowości, Porady
Oszczędność

Koszty za ogrzewanie domu to z reguły największy wydatek w okresie jesienno-zimowym. Problem opłat za domowe ciepło i ogrzewanie wody użytkowej można jednak w znaczący sposób zminimalizować. Przeczytaj, jak tanio uzyskać ciepło i sprawić, aby rachunki za ogrzewanie nie ograniczały tak znacznie domowego budżetu.

Każdy, kto ma swój dom lub właśnie kończy budowę, zadaje sobie to samo pytanie. Ile w tym roku będą mnie kosztować ogrzewanie i ciepła woda? Jeśli aura nie będzie łaskawa, koszty te mogą być rekordowe. Ale nawet przy łagodnej zimie, jak ta miniona, nikt nie lubi oglądać rachunków za prąd, gaz, węgiel, czy olej opałowy. Są to zawsze setki złotych miesięcznie i tysiące rocznie. A gdyby tak nic nie płacić…?

Co można zrobić, aby obniżyć koszty ogrzewania domu?

To, co do niedawna brzmiało jak bajka, staje się zupełnie realne.

Trzeba tylko zacząć wykorzystywać darmowe zasoby energii słonecznej, która podgrzeje wodę i wyprodukuje prąd zasilający nowoczesne urządzenia grzewcze. Należy zastosować nowoczesne ekotechnologie, połączone w jeden wydajny system dla całego domu. I tu od razu pojawia się seria pytań. O jakie technologie chodzi? Czy łatwo je zainstalować i zsynchronizować działanie kilku urządzeń? Kto to dla nas zrobi?

Kompleksowe rozwiązanie grzewcze

Jest na to odpowiedź – BOŚ EKOsystem. To kompleksowe rozwiązanie pracujące na potrzeby ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii ekologicznych użytkownik korzysta z naturalnych, bezpłatnych zasobów energii słonecznej. BOŚ Ekosystem składa się z 4 modułów: kolektorów słonecznych, pompy ciepła, modułu kotłowni oraz paneli fotowoltaicznych. Kolektory słoneczne wykorzystując energię słoneczną podgrzeją wodę, pompa ciepła zasili instalację grzewczą domu, a ogniwa fotowoltaiczne wyprodukują prąd w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu pompy ciepła . Część wyprodukowanego prądu zostanie zużyta bezpośrednio, a niewykorzystane nadwyżki użytkownik BOŚ EKOsystemu będzie mógł sprzedać zakładowi energetycznemu. Takie rozwiązanie gwarantuje mu bowiem prawo energetyczne. Bezpośrednie wykorzystanie energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele PV przyniesie oszczędności w wysokości 0,53 zł/kWh (w rzeczywistości cena energii, a zatem i wielkość oszczędności zależą od od sprzedawcy i taryfy). Nadwyżka energii sprzedana do sieci po ustawowej cenie 0,145 zł/kWh, spowoduje dodatkowy zysk, poprawiając ogólny bilans oszczędności.

Projekt Ustawy o odnawialnych źródłach energii

Projekt Ustawy o odnawialnych źródłach energii daje nadzieję na jeszcze większe oszczędności. Zakłada on bowiem półroczny okres bilansowania energii elektrycznej. Taki okres bilansowania jest istotny ze względu na specyfikę działania ogniw fotowoltaicznych. Praca ogniw (paneli PV) jest ściśle związana z warunkami nasłonecznienia w poszczególnych miesiącach roku. Gdyby rozliczenie odbywało się w okresach miesięcznych – w sześciu miesiącach pobór energii przez pompę ciepła byłby większy niż jej produkcja przez panele PV, w pozostałych sześciu miesiącach sytuacja byłaby odwrotna. Biorąc pod uwagę różnicę cen pomiędzy energią kupowaną z sieci a sprzedawaną do niej (w 2013 r. średnia cena zakupu energii z zakładu energetycznego wynosiła ok. 0,53 zł/kWh, a cena sprzedaży 0,16 zł/kWh), bilans nie byłby korzystny.

Zatem, jeśli ten zapis zostanie zatwierdzony, rozliczenie z zakładem energetycznym dotyczyć będzie różnicy pomiędzy energią zakupioną a sprzedaną w okresach 6-miesięcznych. Nawet jeśli bilansowanie ograniczy się do kosztów samej energii (bez kosztów dystrybucji) spowoduje to zwiększenie oszczędności. Jeśli bilansowanie dotyczyć będzie pełnych kosztów – rachunki za ogrzewanie i podgrzewanie wody zmaleją do zera.

Zostaw komentarz

eleven − 4 =